Katahariya Municipality

Address: 
Katahariya, Rautahat
Telephone: 
9855043403
Email: 
katahariyamun@gmail.com
Latitude: 
26.9694°
Longitude: 
85.2257°