प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सवारी साधन सम्बन्धी प्रथम पटक प्रकासित सुचना प्रकाशन २०७६।०९।०९ ७६/७७ 01/09/2020 - 13:48 PDF icon IMG_20200108_0002.pdf
अा.व.२०७६र २०७७ काे वाषिर्क याेजना तथा कार्यक्रमहरू ७६/७७ 12/17/2019 - 12:46
घ वर्गकाे इजाजतपत्र कार्यिविधी ७५/७६ 09/15/2019 - 11:16 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
katahariya nagarpalika 2076/2077 ka kharch ka anushuchi haru ७६/७७ 09/09/2019 - 08:18 PDF icon आम्दानी तथा खर्चका अनुसुचीहरु.pdf
aamdani ka anusuchiharu 2076/2077 ७६/७७ 09/09/2019 - 08:01 PDF icon आम्दानी तथा खर्चका अनुसुचीहरु 7.pdf
Nagar sabha bat parit nagar stariy yojna haru 2076/2077 ७६/७७ 09/09/2019 - 07:59 PDF icon nagar sava 2.pdf
katahariya nagarpalika ko Aarthik yen 2076 ७६/७७ 09/09/2019 - 07:53 PDF icon कटहरिया न_गरपालिका आर्थिक ऐन २०७६ राजपत्र.pdf
katahariya nagarpalika ko biniyojan yen 2076 ७६/७७ 09/09/2019 - 07:52 PDF icon कटहरिया न_गरपालिका विनियोजन ऐन २०७६ राजपत्र.pdf
2076 r 2077 ko wada stariy yojna ७६/७७ 09/09/2019 - 07:40 PDF icon ward stariya.pdf
Katahariya Nagarpalika karypalika baitak sambandhi suchna ७५/७६ 05/28/2019 - 10:33