बजेट तथा कार्यक्रम

कर्मचारी विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आठौ नगरसभाको बन्दसत्र बैठक आह्वान गरिएको सम्बन्धी सूचना !

७९/८० 07/01/2023 - 13:52

नगर सभाको आठौ अधिवेशन (सातौ बजेट अधिवेशन ) आह्वान गरिएको सम्बन्धी सूचना !

७९/८० 06/18/2023 - 21:26 PDF icon CamScanner 06-18-2023 21.20(1).pdf

खर्चको फांटवारी

७९/८० 06/18/2023 - 14:12 PDF icon SuTRA__म.ले.प.फा.नं. २१०.pdf

खर्च विवरण

७९/८० 04/28/2023 - 21:23 PDF icon SuTRA__म.ले.प.फा.नं2.pdf, PDF icon SuTRA__म.ले.प.फा.नं.pdf

साना व्यवसायीक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रमको प्रस्तावना आहवन सम्बन्धी सूचना !

७९/८० 04/03/2023 - 14:17

आ.व. २०७९/८० को कटहरिया नगरपालिकाको निति,बजेत तथा कार्यक्रम

७९/८० 11/12/2022 - 13:51 PDF icon कटहरिया नगरपालिकाको निति , बजेत तथा कार्यक्रम २०७९।०८०.pdf

आ व ०७८।०७९ काे निति तथा कार्यक्रम

७८/७९ 06/30/2021 - 11:00 PDF icon कटहरिया नगरपालिकाको नीनि तथा कार्यक्रम २०७८।०७९.pdf

आ व ०७७।०७८ काे बजेट तथा कार्यक्रम

७७/७८ 05/26/2021 - 08:13 PDF icon १ आ व २०७७।०७८ को योजना तथा कार्यक्रम कटहरिया (1).pdf

०७७।०७८ विनियाेजन एेन र काे आय व्यय

७७/७८ 05/26/2021 - 08:11 PDF icon कटहरिया नपा आ व २०७७।०७८ को आयव्यय (1).pdf, PDF icon कटहरिया नगरपालिका विनियोजन ऐन २०७७ राजपत्र.pdf

आ व ०७७।०७८ काे निति तथा कार्यक्रम तथा आर्थिक एेन

७७/७८ 05/26/2021 - 08:03 PDF icon कटहरिय नपा २०७७।०७८ को नीति तथा कार्यक्रम (1).pdf, PDF icon कटहरिया नगरपालिका आर्थिक ऐन २०७७ राजपत्र.pdf

Pages