प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
उधम विकास सहजकर्ता सेवा करारमा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ७७/७८ 11/23/2020 - 18:28 PDF icon IMG_20201123_0001.pdf
मिति २०७७।०७।२८ गते आ व २०७७।०७८ चाैथाे बजेट अधिवेशन नगर प्रमुख श्री सियाराम प्रसाद कुशवाहा ज्युकाे अध्यक्षतामा सम्पन्न भयाे । ७७/७८ 11/16/2020 - 20:02
आ‍ व २०७७/०७८ नगर सभामा उपसिथत हुन बारे । ७७/७८ 11/07/2020 - 18:01 PDF icon IMG_20201107_0001.pdf
रसायनिक मल बिक्रेता सम्बन्धमा सुचना ७७/७८ 11/04/2020 - 15:02 PDF icon IMG_20201104_0001.pdf
विभिन्न हाट बजारकाे ठेक्का सम्बन्धी सूचना ७७/७८ 11/01/2020 - 19:26 PDF icon IMG_20201101_0002.pdf
सुचना सुचना सहकारीकाे अभिलेख राख्ने सम्बन्धमा । ७७/७८ 10/08/2020 - 16:30
कार्यपालिका सदस्यहरु उपस्िथत सम्बन्धमा । ७७/७८ 10/08/2020 - 15:08 PDF icon IMG_20201008_0001.pdf
पुन ह ताकेत सम्बन्धमा ७७/७८ 09/17/2020 - 14:48 PDF icon IMG_20200917_0001.pdf
सदसय सचिव ताेकिएकाे ७७/७८ 09/16/2020 - 15:45 PDF icon IMG_20200916_0011.pdf
निणार्य कायान्वयन सम्बन्धमा ७७/७८ 09/16/2020 - 15:38 PDF icon IMG_20200916_0012.pdf

Pages