पूर्व कर्मचारी

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
उमेश कुमार दास कम्प्युटर अपरेटर राजस्व शाखा ukdas13@gmail.com ९८५५०४३११३
मन्जु गिरी स.क.अ. राजश्‍व शाखा ९८१७२४१७९०
अरबिन्द सुनवार सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा ito.katahariyamun@gmail.com +977-9855039140
काशि चाैधरी स-लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा 9855010654
किरण निधि तिवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत kirantiwari150@gmail.com ९८५५०४३४०३
श्याम कुमार सिंह कार्यकारी अधिकृत
श्याम कुमार सिंह कार्यकारी अधिकृत
श्याम कुमार सिंह कार्यकारी अधिकृत
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनाेज कुमार रजक कार्यकारी अधिकृत
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्याम कुमार सिँह कार्यकारी अधिकृत
राम प्रकाश साह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत rpsah2014@gmail.com +9779855020860
रामबाबु साह इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा ९८४२०७००४५
मदन कुमार राम राेजगार स‌याेजक राेजगार स‌याेजक madanram555@gmail.com ९८४३४११९६१
विवेक कुमार सहनी स-लेखापाल सह लेखापाल viveksahani303@gmail.com 9855047857
सुरेन्द्र ठाकुर शिक्षा संयोजक शिक्षा शाखा ९८४५१९२३५२
महेश प्रसाद यादव स.क.अ. नगर प्रमुखको सचिवालय rnmaheshyadav@gmail.com ९८४५१३११९८