पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
किरण निधि तिवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत kirantiwari150@gmail.com ९८५५०४३४०३
श्याम कुमार सिंह कार्यकारी अधिकृत
श्याम कुमार सिंह कार्यकारी अधिकृत
श्याम कुमार सिंह कार्यकारी अधिकृत
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनाेज कुमार रजक कार्यकारी अधिकृत
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्याम कुमार सिँह कार्यकारी अधिकृत
अरबिन्द सुनवार सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा ito.katahariyamun@gmail.com +977-9855039140
विवेक कुमार सहनी स-लेखापाल सह लेखापाल viveksahani303@gmail.com 9855047857
काशि चाैधरी स-लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा 9855010654
रामबाबु साह इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा ९८४२०७००४५
मदन कुमार राम राेजगार स‌याेजक राेजगार स‌याेजक madanram555@gmail.com ९८४३४११९६१
सुरेन्द्र ठाकुर शिक्षा संयोजक शिक्षा शाखा ९८४५१९२३५२
उमेश कुमार दास कम्प्युटर अपरेटर राजस्व शाखा ukdas13@gmail.com ९८५५०४३११३
महेश प्रसाद यादव स.क.अ. नगर प्रमुखको सचिवालय rnmaheshyadav@gmail.com ९८४५१३११९८
मन्जु गिरी स.क.अ. राजश्‍व शाखा ९८१७२४१७९०