कटहरिया नगरपालिकाले उच्च मा.वि कटहरिया, मा.वि.भसेढवाका कक्षा ९,१०,११ र १२ का छात्राहरूलाइ निशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण ।