कटहरिया नगरपालिका वडा न.३, विरतीमा ५७ जना नरसरी कृषकहरूलाइ उन्त तथा हाइविरिड जातकाे कलमी विरूवा वितरण ।