खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित(समान्य र विषयगत) परीक्षाको नतिजा तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना!

कर्मचारी विवरण

आर्थिक वर्ष: