ट्रेक्टर भाडामा लिने सम्बन्धी दरभाउपत्र आहवानकाे सूचना ।