राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाउने सम्बन्धमा !

कर्मचारी विवरण

" सुरक्षित सूचना प्रविधि , सुशासन र समृद्धि " भन्ने नाराले हरेक कार्यालय तथा कार्यालयको कर्मचारीहरुलाई हार्दिक शुभ कामना !

आर्थिक वर्ष: