१२ अाै गणतन्त्र िदवसकाे अवसरमा कटहरिया बजारमा जडान भएका CCTV क्यामरा उदघाटन