रोजगार सहायक पदको विज्ञापन स्थगित गरिएको सम्बन्धमा ।

आर्थिक वर्ष: