सूचना तथा समाचार

कर्मचारी विवरण

कोभिड-१९ को माहामारीवाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार लक्षित नगद हस्तानतरण प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण

दस्तावेज: 

प्रधानमंन्त्री रोजगार संयोजक, रोजगार सहायक र रोजगार सहायक प्राविधिक पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना !

स्यालो ट्यूबवेल जडानका लागि आवेदन आव्हान सम्बन्धि सूचना !

दस्तावेज: 

Pages