प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सदसय सचिव ताेकिएकाे ७७/७८ 09/16/2020 - 15:45 PDF icon IMG_20200916_0011.pdf
निणार्य कायान्वयन सम्बन्धमा ७७/७८ 09/16/2020 - 15:38 PDF icon IMG_20200916_0012.pdf
पाचाैँ नगर सभाकाे लािग उपसिथती भइ दिनु हुन बारे । ७७/७८ 09/02/2020 - 15:18 PDF icon IMG_20200902_0003.pdf
सेवा करार पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना संशाेधन ७७/७८ 08/23/2020 - 16:22 PDF icon IMG_20200823_0001.pdf
सूचना प्रविधि अधिकृत-IT OFFICER ७७/७८ 08/20/2020 - 12:15 PDF icon IMG_20200819_0003.pdf
स्वास्थ्य कर्मी सेवा करारमा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ७७/७८ 08/20/2020 - 11:05 PDF icon IMG_20200819_0002.pdf
स्कुटर अपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र अवहानकाे सूचना ७७/७८ 08/10/2020 - 11:08 PDF icon IMG_20200809_0002.pdf
प्रविधिक सहायक करारमा पदपुर्ति सम्बन्धि सुचना ७७/७८ 08/07/2020 - 11:13 PDF icon IMG_20200806_0007.pdf
समाजिक सुरक्षाा भता परिचयपत्र गर्ने सम्बनधमा ७७/७८ 08/04/2020 - 11:02 PDF icon IMG_20200802_0002.pdf
प्रगती प्रतिवेदन ७६/७७ 07/22/2020 - 17:46

Pages