प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
निर्णाय कार्यन्वयन सम्बन्धमा । ७६/७७ 05/14/2020 - 08:51 PDF icon IMG_20200513_0004.pdf, PDF icon IMG_20200513_0003.pdf
सुचना सुचना सुचना ७६/७७ 04/11/2020 - 12:18 PDF icon IMG_20200410_0002.pdf
खाद्य सामाग्रीकाे भुल सुधार सम्बन्धी सूचना । ७६/७७ 04/10/2020 - 15:51 PDF icon kathariya2.pdf
खाद्य सामाग्रीकाे दर भाउ पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । ७६/७७ 04/08/2020 - 19:46 PDF icon IMG_20200408_0001.pdf
सवारी साधन सम्बन्धी प्रथम पटक प्रकासित सुचना प्रकाशन २०७६।०९।०९ ७६/७७ 01/09/2020 - 13:48 PDF icon IMG_20200108_0002.pdf
अा.व.२०७६र २०७७ काे वाषिर्क याेजना तथा कार्यक्रमहरू ७६/७७ 12/17/2019 - 12:46
घ वर्गकाे इजाजतपत्र कार्यिविधी ७५/७६ 09/15/2019 - 11:16 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
katahariya nagarpalika 2076/2077 ka kharch ka anushuchi haru ७६/७७ 09/09/2019 - 08:18 PDF icon आम्दानी तथा खर्चका अनुसुचीहरु.pdf
aamdani ka anusuchiharu 2076/2077 ७६/७७ 09/09/2019 - 08:01 PDF icon आम्दानी तथा खर्चका अनुसुचीहरु 7.pdf
Nagar sabha bat parit nagar stariy yojna haru 2076/2077 ७६/७७ 09/09/2019 - 07:59 PDF icon nagar sava 2.pdf

Pages