प्रकाशन

कर्मचारी विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सुचना सुचना सहकारीकाे अभिलेख राख्ने सम्बन्धमा । ७७/७८ 10/08/2020 - 16:30
कार्यपालिका सदस्यहरु उपस्िथत सम्बन्धमा । ७७/७८ 10/08/2020 - 15:08 PDF icon IMG_20201008_0001.pdf
पुन ह ताकेत सम्बन्धमा ७७/७८ 09/17/2020 - 14:48 PDF icon IMG_20200917_0001.pdf
सदसय सचिव ताेकिएकाे ७७/७८ 09/16/2020 - 15:45 PDF icon IMG_20200916_0011.pdf
निणार्य कायान्वयन सम्बन्धमा ७७/७८ 09/16/2020 - 15:38 PDF icon IMG_20200916_0012.pdf
पाचाैँ नगर सभाकाे लािग उपसिथती भइ दिनु हुन बारे । ७७/७८ 09/02/2020 - 15:18 PDF icon IMG_20200902_0003.pdf
सेवा करार पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना संशाेधन ७७/७८ 08/23/2020 - 16:22 PDF icon IMG_20200823_0001.pdf
सूचना प्रविधि अधिकृत-IT OFFICER ७७/७८ 08/20/2020 - 12:15 PDF icon IMG_20200819_0003.pdf
स्वास्थ्य कर्मी सेवा करारमा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ७७/७८ 08/20/2020 - 11:05 PDF icon IMG_20200819_0002.pdf
स्कुटर अपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र अवहानकाे सूचना ७७/७८ 08/10/2020 - 11:08 PDF icon IMG_20200809_0002.pdf

Pages