प्रकाशन

कर्मचारी विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
प्रविधिक सहायक करारमा पदपुर्ति सम्बन्धि सुचना ७७/७८ 08/07/2020 - 11:13 PDF icon IMG_20200806_0007.pdf
समाजिक सुरक्षाा भता परिचयपत्र गर्ने सम्बनधमा ७७/७८ 08/04/2020 - 11:02 PDF icon IMG_20200802_0002.pdf
प्रगती प्रतिवेदन ७६/७७ 07/22/2020 - 17:46
उपसिथती भइ दिनु हुन बारे । ७६/७७ 06/03/2020 - 16:55 PDF icon IMG_20200603_0003.pdf
निर्णाय कार्यन्वयन सम्बन्धमा । ७६/७७ 05/14/2020 - 08:51 PDF icon IMG_20200513_0004.pdf, PDF icon IMG_20200513_0003.pdf
सुचना सुचना सुचना ७६/७७ 04/11/2020 - 12:18 PDF icon IMG_20200410_0002.pdf
खाद्य सामाग्रीकाे भुल सुधार सम्बन्धी सूचना । ७६/७७ 04/10/2020 - 15:51 PDF icon kathariya2.pdf
खाद्य सामाग्रीकाे दर भाउ पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । ७६/७७ 04/08/2020 - 19:46 PDF icon IMG_20200408_0001.pdf
सवारी साधन सम्बन्धी प्रथम पटक प्रकासित सुचना प्रकाशन २०७६।०९।०९ ७६/७७ 01/09/2020 - 13:48 PDF icon IMG_20200108_0002.pdf
अा.व.२०७६र २०७७ काे वाषिर्क याेजना तथा कार्यक्रमहरू ७६/७७ 12/17/2019 - 12:46

Pages